Kontakt

Inteligence

Pojem inteligence nikdy nebyl dosud přesně definován. Je to otázka spíše filozofického rázu. O co nejpřesnější definici tohoto pojmu se snaží především vědci zabývající se oborem Umělé inteligence, jelikož k definici pojmu „umělá inteligence“ je potřeba nejprve definovat pojem „přirozené inteligence“.

Existují sice metody měření inteligence (IQ testy), ale každý takový test má svá omezení...

Při zkoumání inteligence se setkáváme s těmito pojmy, které se svým způsobem prolínají a doplňují:

Intelekt – schopnost myšlení, schopnost raconálního poznání, soubor rozumových schopností a dispozic, které jsou předpokladem myšlení.

Inteligence – schopnost chápání a řešení situací v nichž nelze použít návykového chování.

Pojem „inteligence“ se občas používá pro označení společenské vrstvy lidí, která vykonává složitou a kvalifikovanou duševní a tvůrčí činnost. Přečtěte si citáty o inteligenci..

IQ – inteligenční kvocient, více v této části webu...

coded by Xagatron, powered by XRS engine
REKLAMA - eshop se stříbrnými přívěsky: